Kursdag 1 (Måndag 16/10)

Välkomna till ST-kursen i Neurooftalmologi 2023!

Ni hittar alla detaljer om tider i kursens schema, och nedan finns lite kompletterande information om de olika momenten.

Vi börjar dagen med kursintroduktion och upprop.Upprop sker genom att ni fyller i formuläret för upprop, där ni kommer fylla i de uppgifter som behövs för att skapa era kursintyg.

Därefter ger dr Björn Hammar en introduktion till neuro-oftalmolgiBjörn Hammar är överläkare och disputerad forskare vid Ögonkliniken Skånes Universitetssjukhus, och är ansvarig för den neurooftalmologiska verksamheten. Han är även oculoplastiker och skelningskirurg. Bedriver neurooftalmologisk forskning inom bl.a. motilitet, synfält och temporalisarterit. Han är aktiv  i den nationella arbetsgruppen för Neurooftalmologi och sitter i styrelsen för det europeiska sällskapet för Neurooftalmologi (EUNOS). 

Ni kommer därefter att få bekanta er med vår amerikanska gästföreläsare.

Efter detta träffar ni Professor Randy Kardon (University of Iowa) som är en dignitet som är högt aktad av alla framstående experter inom området, och dessutom bäst i universum på pupiller och mycket annat. Glöm inte att gå igenom materialet för  flipped classroom om TVL inför Randys seminarium om detta på tisdagen. Ni kommer även på tisdagen att få möjlighet att öva pupillundersökning med Randy, under momentet skills transfer session.

Vi hoppas att deras förläsningar kommer vara till stort nöje.