Afferenta synsystemet

 1. Opticusneuropatier

 2. Andra sjukdomstillstånd längs synbanan

  • Retina

  • Chiasma

  • Retrochiasmalt

   • Tractus opticus

   • CGL

   • Synstrålningen

   • Cortex

  • Högre visuella centra