Kursdag 3 


Under förmiddagen  så kommer Björn och Rafi undervisa om synfält med avseende på neuro-oftalmologi. Ni kommer även få en genomgång av hur man kan hantera icke-organisk synnedsätting.

Efter Lunch fortsätter det med papillföreläsning och lite om färgsinnestester och trafikmedicin.

Efter detta har vi glädjen att träffa Lars Stenberg Överläkare och chef för neuroröntgen i Lund. Han har publicerat 19 vetenskapliga artiklar, varav de första handlade om streptokocker och proteiner, men på senare år har de handlat om neuroradiologi. Sekreterare i Svensk förening för neuroradiologi. Han kommer ge er en fenomenal föreläsning, på lagom nivå, om Neuroradiologi för ögonläkare.