Tentamen


Tentamen 2023 kommer göras via Moodle. Den kan göras fram till 24 december.

80% rätta svar krävs för godkänd tentamen. Den kan göras hur många gånger som helst.


Kursintyg skickas efter godkänd tentamen och majoriteten av er skickade in kursutvärderingar.