Om oss

Den här sidan skapades initialt som ett projekt för att samla neuro-oftalmologiskt utbildningsmaterial. Sedan 2017 har vi dock haft i uppdraget att anordna en nationell ST-kurs i neuro-oftalmologi och sidan kommer då även att fungera som kurshemsida, med kursinformation och material.

Vi som driver sidan är:

Björn Hammar - överläkare och disputerad forskare vid Ögonkliniken Skånes Universitetssjukhus, specialist i ögonsjukdomar med subspecialicering inom neuro-oftalmologi, orbitasjukdom och skelningskirurgi. Är även medicinsk och kirurgisk ögonbakjour.

Rafi Sheikh - Docent och överläkare vid Ögonkliniken Skånes Universitetssjukhus, specialist i ögonsjukdomar med subspecialicering inom vitreoretinalkirurgi och kataraktkirurgi, men med ett stort särintresse för neuro-oftalmologi och akut ögonsjukvård. Är medicinsk och kirurgisk ögonbakjour men även näthinnekirurgisk bakjour.