Kursmeddelande 2023

2023-10-15 uppdaterad info på hemsida, schema, kursdag 1, upprop, kursmiddagar.

2023-10-16 Lista från upprop finns nu i egen flik, kolla att ditt förnamn är med.

2023-10-16 Föreläsningshandouts 2023 är nu online. I Randys mapp hittar ni även ett dokument om konfrontationssynfält och pupillundersökning, som kan vara bra att ögna igenom inför morgondagens övningar, om man vill preppa inför skills transfer session, annars så kan man läsa dem efter för att repetera.

2023-10-16 Uppdaterad info om middagen på tisdag. Adress och kartlänk

2023-10-17 Schemat korrigerat avs vissa små buggar. Alla kursdagar ska börja kl 08.15, dvs onsdag och fredag korrigerade. Mindre andra tidsangivelser i schemat är korrigerat.


2023-10-20 Tenta och kursutvärdering nu tillgänglig i moodle. Alla deltagare ska vara till-lagda, om något ser ut att vara 2022 så är det för att vi gjort om den kursen i moodle till 2023 för att lösa buggen som uppstått. Det mesta ska dock vara justerat till 2023.

2023-10-20 Vi har testat och minst en kursdeltagare kommer åt både tentamen och utvärdering.

2023-10-20 Ni kan även komma åt vår utvärdering här på hemsidan.

2023-10-20 Nu har vi även kopierat fliken med videos från kurserna 2019 och 2018 så att de även ligger under kursfliken. Där hitta ni Nancy Newman och Anthony Arnolds föreläsningar. Tyvärr var inte videotekniken och ljudupptagningen lika bra på den tiden.