Upprop 2023

Upprop för kursen 2023 sker genom att ni fyller i detta formulär. Ifyllt formulär fungerar sedan även som en anhållan om kursintyg. Intygen kommer senare att skickas till den e-postadress ni anger.

Ange det kodord som  du får muntligen under uppropet  under kursintroduktionen måndag morgon.

Fyll bara i detta en gång! sidan kommer bara vara tillgänglig under måndag förmiddag.

Inga intyg skickas förrän hemtentamen är avklarad och vi har fått in kursutvärderingar. 

https://forms.gle/dMcsSdDdPgLKcFvR7

Vid måndagens slut kommer vi stämma av listan med uppropade. Denna anslås tillfälligt på hemsidan under detta moment.