Trafikmedicin

A. Vägtrafik

Transportstyrelsens hemsida för vägtrafik

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. - Den för tillfället (2021) senaste versionen av föreskriften. För oftalmologi läs särskilt kap 1+ 2 och kap 16.

Synkrav för körkort - Prof Bertil Lindblom

B. Sjöfart

Transportstyrelsens hemsida för sjöfart

C. Luftfart

Transportstyrelsens hemsida för luftfart

D. Järnväg

Transportstyrelsens hemsida för järnväg