Kursdag 5 

Kursens sista dag inleds med ett mycket intressant möte med Staffan Persson som är överläkare vid neurologkliniken Skånes Universitetssjukhus och arbetar med högspecialiserad neurologi. Staffan är en sann kliniker som outtröttligt arbetar för patienternas bästa med stor kunskap om neurooftalmologiska tillstånd. Han delar med sig av sina erfarenheter och reflektioner avseende oftalmologiska problem ur en neurologs synvinkel.

Därefter kommer Björn att hålla en unik föreläsning om icke orrganisk sjukdom.

Efter detta är det sedan dags för oss (Björn och Rafi) att hålla ett seminarium där vi berör akut neuro-oftalmologi. Vi ska försöka sammanfatta och knyta ihop säcken lite efter denna intensiva och lärorika vecka. Fokus på denna session kommer vara akut neurooftalmologi där vi reflekterar över och repeterar vissa saker, men även tar upp en del nya infallsvinklar.

Sedan är det dags för oss att avsluta äventyret med denna kurs och kraftsamla inför nästa kurser Barnoftalmologi och skelning.

Vi finns tillgängliga framöver, men vi är mycket upptagna i vår aktiva vardag, så om ni inte får svar på mail eller telefon, ge inte upp utan  försök nå oss  upprepat.

Tentamen kommer ni att utföra via moodle. Ni kommer att ha till Julafton på er att slutföra tentamen.  

Ni behöver fylla i två kursutvärderingar, dels den som finns i moodle, men även den som vi själva utformat som komplement till vilken som vi kommer publicera en länk här under fredagen.

För att erhålla kursintyg så ska tentamen vara godkänd och kursavgiften ska vara slutbetald av kliniken man arbetar på  (detta brukar inte var något bekymmer, men ibland har det krånglat med fakturaadress).  Vi kommer även att avvakta att skicka kursintygen tills de flesta har skickat in kursutvärderingarna.