Flipped classroom - TVL

I år kommer vi, precis som föregående år, att använda oss av ”flipped classrom”-metoden. Det gäller föreläsningen om Transient Visual Loss (TVL) på fredag eftermiddag med Dr Kardon. Tanken är att få en större interaktion mellan föreläsare och åhörare och på sätt stimulera till ökad inlärning. Det innebär självstudier av webbaserade fall med frågor som besvaras före föreläsningarna. Genomgången av föreläsningsmaterialet av kursdeltagarna före föreläsningarna ger bättre diskussioner och möjlighet för föreläsaren att via svaren identifiera de delar av materialet som diskussionen bör fokusera på.

_______________________________________________

Instruktion

This is the link for Dr. Kardon's lecture material:

https://flip-talks.com/sweden_lecture_index_21.php

OBS! se nedan ang webläsare.

There is no log-in this year, preferred browsers are chrome or microsoft edge. Javascript needs to be enabled for proper function.