Kursdag 4 torsdag

Torsdagen inleds av en förmiddag med Rafi och Björn som föreläser om ögonrörelserubbningar. Sedan träffar ni Frank Träisk som föreläser om synbanelesioner.  Frank Träisk är överläkare och chef för den neurooftalmologiska sektionen vid S:t Eriks ögonsjukhus och är en mycket respekterad neuro-oftalmolog med mycket gedigen erfarenhet från sina många år vid S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm. Frank leder arbetet inom den nationella arbetsgruppen (NAG) för neurooftalmologi som utarbetar nationella riktlinjer för handläggning av neurooftalmologiska tillstånd.


Frank Träisk - Video producerad i samband med tidigare kurs, som är samma föreläsningar som han kör idag. Efter önskemål så lägger vi upp dessa färdiga video istället för att spela in nya under dagen.