Pupillen

 1. Pupillen - Björn Hammar

 2. Normala reaktioner

 3. Läkemedels/drogers påverkan på pupillen

 4. Kongenitala tillstånd

 5. Anisokori

 6. Afferent påvekan

 7. Pupillpåvekan sekundär till ögonsjukdom

 8. Light near dissociation

 9. Traumatisk pupill

 10. Pupill-fall - Fall1, Fall 2, Fall 3, Fall 4

 11. Farmakologisk, diagnostisk testning av pupillen - Björn Hammar