Andra undersökningar

Neuroradiologi för ögonläkare

OCT

Elektrofysiologi

FAF

FA

Ultraljud

Lumbalpunktion

  • Lumbalt öppningstryck (LÖT)

  • analys av CSF