Synfält

Synfältstestning - exempel på manuell testning

ANALYZER PRIMER Effective Perimetry 4th Edition - By Anders Heijl, Vincent M. Patella & Boel Bengtsson, Mycket bra bok i pdf-format. (Med författarnas och utgivarens tillåtelse)