Videoföreläsningar från kurs 2022

Måndag

Tisdag

Bonus us-teknik från tidigare kurser

Onsdag

Tyvärr klassar youtube Neil Millers föreläsning om Papill edema som icke barntillåten. Detta innebär att man måste logga in på sitt google-konto för att bekräfta att man är vuxen. Notera att amerikanska Papill edema är det vi i sverige kallas Staspapill. Tyvärr råder begreppsförvirring då vi i Sverige använde papillödem synonymt med alla orsaket till papillsvullnad. Vilket som är mest korrekt kan ju diskuteras, men detta är ett observandum.

Torsdag

Fredag

Akut neuro-oftalmologi + lite om färgsinnestester