Kursmål

De kursmål som krävs för ST-kurs i neuro-oftalmologi är mycket övergripande formulerade av Socialstyrelsen. Egentligen är det bara krav på att man ska ha gått en eller flera kurser i neuro-oftalmologi.

Sveriges ögonläkarförening (SÖF) har dock formulerat en checklista på lärnademål för ST-utbildning inom ögonsjukdomar. De lärandemål som i denna checklista berör neuro-oftalmologi ska man uppfylla genom både tjänstgöring och teoretiska studier (som t.ex. denna kurs). Det finns därmed inga specifika kursmål som krävs av en ST-kurs. Utifrån dessa förutsättningar så bedömmer vi det som lämpligast att relatera kursinnehållet gentemot SÖFs checklista, men inte begränsa kursinnehållet efter denna.

Ni kan hitta länkar till de fullständiga dokumenten på SÖFs hemsida. Vi har dock här nedan lyft ut de mål som har med neuro-oftalmologi att göra.

Nedan hittar ni SÖFs Checklista för st 2021, som egentligen inte är kursmål i korrekt mening.