Kursförberedelse 2023

Inför årets kurs bör ni förbereda er genom att titta dessa två korta föreläsningar om OCT grund och ND-filter som vår ingenjör och forskarkollega Aboma Merdasa skapat. Dessa syftar till att ge det allra mest grundläggande i dessa ämnen eftersom erfarenheten  inom ST-kollegiet varierar stort, de flesta av er är sedan tidigare bekanta med OCT, men många kanske inte är helt bekanta med ND-filter.

Det som dock är ännu viktigare är att gå igenom Prof. Kardons förberedelsematerial för flipped classroom med tema transient visual loss (TVL), följ länk nedan eller den i fliken Flipped classroom - TVL. Om ni gör detta så kommer nu troligen ha ett större utbyte av tisdagens seminarium om detta. 

Dr. Kardon’s “Flipped-Classroom” on Transient visual loss (TVL):

 

https://flip-talks.com/sweden_lecture_index_22.html

 

The best format for students will be laptop/desktop but phone will work but will be cumbersome. Chrome is always the preferred browser.

 

 

Rekommenderad läsning innan och efter kursstart 

Avoiding Clinical Misinterpretation and Artifacts of Optical Coherence Tomography Analysis of the Optic Nerve, Retinal Nerve Fiber Layer, and Ganglion Cell Layer. John J. Chen, MD, PhD, Randy H. Kardon, MD, PhD 

John J. Chen, Jackson E. AbouChehade, Raymond Iezzi Jr., JacquelineA. Leavitt & Randy H. Kardon (2017): Optical Coherence Angiographic Demonstrationof Retinal Changes From Chronic Optic Neuropathies, Neuro-Ophthalmology, DOI:10.1080/01658107.2016.1275703 

AAO Focal Points VOLUME XXXI NUMBER 3 MaRch 2013 (MODULE 3 OF 3), Anisocoria , Julie Falardeau, MD Randy Kardon, MD, PhD