Föreläsningsmaterial äldre

Under kursen 2020 så kommer föreläsningsmaterialet att läggas upp på sidan för respektive kursdag.

Vi kommer dock att låta kursmaterialet från 2019 vara kvar.

Här finns kursmaterialet från kursen 2019 tillgängligt. 

Här finns en länkar till kursmaterialet 2019 i google-drive:

============================================================

Kursmaterial - kurs 2018

NedanLigger video-föreläsningar från kursen som hölls  2018.