Välkommen!

Välkommen till neuro-oftalmologi.se!


OBS! pga av omläggningar i google-sites så har vi, tyvärr kort inför årets ST-kurs, tvingats lägga om design och layout på hemsidan. Vi hoppas ni har överseende med detta. Vi hade tänkt vänta till efter årets kurs, men det fans ingen väg runt problemet.


Denna sida har syfte att vara en resurssida med nyttig information, men även att fungera som kurshemsida.

Under v36 2021 så kommer vi att hålla årets ST-kurs i neuro-oftalmoogi.

Kursinformation om årets webbaserade kursen i neuro-oftalmologi 2021 finns nu undet fliken ST-KURS 2021

Mvh Björn Hammar och Rafi Sheikh