Temadagar

Transient Visual Loss (TVL) eller tillfälliga synstörningar är ett oftalmologiskt symptom som ger upphov till oro både hos patienter och ögonläkare. Patienten är vanligtvis orolig för permanent synförlust och läkaren för ett allvarligt underliggande tillstånd. TVL kan ha olika orsaker som kan omfatta livshotande tillstånd som karotisjukdom eller hjärtsjukdom, men även ett relativt godartat tillstånd som en migrän. Korrekt undersökning och bedömning av patienter med TVL är nödvändigt för att hitta bakomliggande orsaker och påbörja adekvat handläggning. Under kursen kommer vi med fallbaserad undervising och diskussion att grundligt gå igenom dessa sjukdomar.

Temporalisarterit eller jättecellsarterit eller Giant Cell Arteritis (GCA) är en form av vaskulit (kärlinflammation), med engagemang i stora och medelstora kärl, som kan ge upphov till allvarliga komplikationer både okulära och extraokulära och kan i värsta fall även vara dödlig. Det är ett fruktat tillstånd och det är en vanlig differentialdiagnos som läkare inom många specialiteter ofta ställs inför. Snabb och korrekt handläggning är helt avgörande för prognosen. På senare år har diagnostik, behandling och handläggningen förändrats. Nya läkemedel och diagnostiska metoder har tillkommit som förändrat vården av dessa patienter. Under kursen kommer du bli uppdaterad i hur man bör handlägga GCA i det initiala skedet, dvs. diagnostik och behandling, men även få kunskap om det mer långsiktiga handläggandet.

Länk till kursanmälan.