Upprop 2022

Upprop för kursen 2022 sker genom att ni fyller i detta formulär. Ifyllt formulär fungerar sedan även som en anhållan om kursintyg. Intygen kommer senare att skickas till den e-postadress ni anger.

Ange det kodord som du får under uppropet under kursintroduktionen måndag morgon.

Fyll bara i detta en gång! sidan kommer bara vara tillgänglig under måndag förmiddag.

Inga intyg skickas förrän hemtentamen är avklarad och vi har fått in kursutvärderingar.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1IrZUfQxcqDOzECV_e0pr7uqnJP7Q01WhADnBQ0-Fe3lKBA/viewform?usp=sf_link