Tentamen


Tentamen 2022 kommer göras via Moodle. Den kan göras fram till 24 december.

80% rätta svar krävs för godkänd tentamen. Den kan göras hur många gånger som helst.

Kompletterande studiematerial för en av frågorna finns i video nedan där vi går igenom bl.a. pinnprovet.

Kursintyg skickas efter godkänd tentamen och majoriteten av er skickade in kursutvärderingar.