Kursmeddelande 2022

2022-09-09 uppdaterad info på hemsida, kursmiddagar.

2022-09-12 Upprop genomfört. Alla deltagare nu inlagda i moodle, där ni senare kommer att göra kursutvärdering och tentamen.

2022-09-12 Nu finns även Zoom-länk, då någon deltagare inte kan närvara på plats.

2022-09-13 Nu finns måndagens föreläsningar upplagda som video

2022-09-14 Brandövning i kurslokalerna kl 1240 onsdag 14/9

2022-09-14 Viderföreläsningarna uppdateras efterhand som Rafi har tid, alla tisdagens finns nu upplagda. Vi har även lagt till en del bra bonusmaterial