Kursintyg information

Under uppropet för kursen 2022 kommer ni att få fylla ett formulär där ni anger information som blir underlag för ert kursintyg.

Viktig information

Intygen skickas sedan enbart i pdf-format till den e-postadress ni angivit, dvs inga pappersintyg. Utskriven kopia av detta pdf-intyg är giltigt såsom original i ansökan till socialstyrelsen eftersom det framgår av intyget att det är elektroniskt signerat. Det är även ok med utskrift i svartvitt. Detta är utformat i samråd med de behörighetsansvariga på socialstyrelsen. Notera dock att dom inte godtar kopior av andra intyg om det inte står på intyget att det är just elektroniskt signerat.

Inga intyg skickas förrän hemtentamen är avklarad och vi har fått in kursutvärderingar.


mvh

Björn och Rafi