Kursförberedelse 2022

Inför årets kurs bör ni förbereda er genom att titta dessa föreläsningarna två korta föreläsningar om OCT grund och ND-filter. Det som dock är ännu viktigare är att gå igenom Prof. Kardons förberedelsematerial för flipped classroom med tema transient visual loss, följ länk nedan.

I år har tyvärr Prof. Jan Ygge fått förhinder att närvara på sin panerade halvdag (Torsdag), och han har istället försett oss med förinspelade video-föreläsningar. Tiden är exakt avvägd så man kommer behöva titta på dessa videos i ett sträck med pauser enligt schema. Ofta tittar man dock gärna på video mer dynamiskt med pausa , gå tillbacka och se om delar etc. Vi rekomendera då att man reda på förhand tittar på vissa eller alla dessa videos så att man har lite mer flexibelt under den avsedda tiden i kursschemat. Ni hittar dessa videos under fliken kursdag 4, som redan nu kommer vara tillgänglig (till skillnad från övriga dagar som kommer efter hand).


Dr. Kardon’s “Flipped-Classroom” on Transient visual loss (TVL):

https://flip-talks.com/sweden_lecture_index_22.html

The best format for students will be laptop/desktop but phone will work but will be cumbersome. Chrome is always the preferred browser.

Rekommenderad läsning innan och efter kursstart

Avoiding Clinical Misinterpretation and Artifacts of Optical Coherence Tomography Analysis of the Optic Nerve, Retinal Nerve Fiber Layer, and Ganglion Cell Layer. John J. Chen, MD, PhD, Randy H. Kardon, MD, PhD

John J. Chen, Jackson E. AbouChehade, Raymond Iezzi Jr., JacquelineA. Leavitt & Randy H. Kardon (2017): Optical Coherence Angiographic Demonstrationof Retinal Changes From Chronic Optic Neuropathies, Neuro-Ophthalmology, DOI:10.1080/01658107.2016.1275703

AAO Focal Points VOLUME XXXI NUMBER 3 MaRch 2013 (MODULE 3 OF 3), Anisocoria , Julie Falardeau, MD Randy Kardon, MD, PhD