Kursdag 1 (Måndag 12/9)

Välkomna till ST-kursen i Neurooftalmologi 2022!

Ni hittar alla detaljer om tider i kursens schema, och nedan finns lite kompletterande information om de olika momenten.

Vi börjar dagen med kursintroduktion och upprop.Upprop sker genom att ni fyller i formuläret för upprop, där ni kommer fylla i de uppgifter som behövs för att skapa era kursintyg.

Därefter inleds kursen med. en föreläsning om neuroretina som leds av Fredrik Ghosh. Fredrik Ghosh är professor i oftalmologi vid Lunds Universitet och överläkare och vitreoretinalkirurg vid ögonkliniken, Skånes Universitetssjukhus. Fredriks forskning är experimentellt inriktad på retina, tex näthinnetransplantation.

Därefter ger dr Björn Hammar en introduktion till neuro-oftalmolgi. Björn Hammar är överläkare och disputerad forskare vid Ögonkliniken Skånes Universitetssjukhus, och är ansvarig för den neurooftalmologiska verksamheten. Han är även oculoplastiker och skelningskirurg. Bedriver neurooftalmologisk forskning inom bl.a. motilitet, synfält och temporalisarterit. Han är aktiv i den nationella arbetsgruppen för Neurooftalmologi och sitter i styrelsen för det europeiska sällskapet för Neurooftalmologi (EUNOS).

Ni kommer därefter att få bekanta er med våra amerikanska gästföreläsare.

Professor Neil Miller (verksam vid Johns Hopkins, Baltimore) är det närmaste man idag kan komma själva neuro-oftalmologins grundare (som subspecialitet) näst efter Walsh och Hoyt.

Efter lunch träffar ni Professor Randy Kardon (University of Iowa) som är en dignitet som är högt aktad av alla framstående experter inom området, och dessutom bäst i universum på pupiller och mycket annat.

Båda är mycket inspirerande. Vi hoppas att deras förläsningar kommer vara till stort nöje.

Utbildningsdagen sker i sammarbete med Chiesi Pharma som kommer hålla en kort information i slutet av dagen.

Efter kursdagen så finns det möjlighet att vara med på kursmiddag som sker i sammarbete med Chiesi Pharma..