Föreläsare 2022

Fredrik Ghosh är professor i oftalmologi vid Lunds Universitet och överläkare och vitreoretinalkirurg vid ögonkliniken, Skånes Universitetssjukhus. Fredriks forskning är experimentellt inriktad på retina, tex näthinnetransplantation.


Lars Stenberg Överläkare och chef för neuroröntgen i Lund. Han har publicerat 19 vetenskapliga artiklar, varav de första handlade om streptokocker och proteiner, men på senare år har de handlat om neuroradiologi. Sekreterare i Svensk förening för neuroradiologi.


Frank Träisk är överläkare och chef för den neurooftalmologiska sektionen vid S:t Eriks ögonsjukhus och är en mycket respekterad neuro-oftalmolog med mycket gedigen erfarenhet från sina många år vid S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm. Frank leder arbetet inom den nationella arbetsgruppen (NAG) för neurooftalmologi som utarbetar nationella riktlinjer för handläggning av neurooftalmologiska tillstånd.


Jan Ygge är professor vid Marianne Bernadotte Centrum, Karolinska Institutet och överläkare vid S:t Eriks ögonsjukhus och har han studerat ögonmotorikstörningar under många år. Jan har undervisat passionerat under hela sin karriär, bla 20 år under den här kursen. Han har skrivit och medverkat i flera läroböcker. Jan har en fantastisk förmåga att förmedla komplicerade ämnen på ett enkelt och fängslande sätt.


Boel Bengtsson är professor vid avdelningen för oftalmologi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Malmö, Lunds Universitet. Boel är en världsdignitet inom synfältsforskning och hennes forskargrupp ligger bakom de flesta av de program som körs på synfältsmaskiner i hela världen (HFA).


Neil Miller är professor i oftalmologi, neurologi och neurokirurgi vid Johns Hopkins University and Hospital i Baltimore, där han även innehar professuren i neurooftalmologi - Frank B. Walsh Professor of Neuro-Ophthalmology vid Wilmer Eye Institute. Han är den tredje personen som innehar har den ledande rollen inom neurooftalmologin (efter att subspecialiteten skapades av Frank Walsh under andra världskriget och befästes och utvecklades av William Hoyt). Neil Har publicerat över 500 vetenskapliga artiklar, 93 bokkapitel och 13 böcker, vilket inkluderar Walsh and Hoyt's Clinical Neuro-Ophthalmology och The Neuroophthalmology Survival Guide. Han har föreläst vid otaliga kongresser och möten samt utbildat oftalmologer över hela världen, från Nordamerika och Europa till Mellanöstern, Asien och Australien. Hans huvudsakliga forskningsområden är opticusneuropatier och orbitala sjukdomar.


Randy Kardon är professor i oftalmologi och synvetenskaper vid University of Iowa och chef för den neurooftalmologiska enheten vid University of Iowa Hospitals & Clinics. Dessutom är han chef för centret för förbyggande och behandling av synförlust vid det intilligande veteransjukhuset i Iowa City, där han specialiserat sig på behandling av krigsveteraner med besvärande fotofobi och huvudvärk efter TBI. Dr Kardon har bedrivit forskning under 30 års tid och publicerat över 300 vetenskapliga artiklar. Hans huvudsakliga forskningsintressen innefattar retinal och opticuspåverkan vid traumatiska hjärnskador och pupillens fysiologi. Dessutom är han involverad i utvecklingen av flera nya tekniker för diagnostik av ögonsjukdomar.


Aboma Merdasa är ingenjör i teknisk fysik och disputerade vid LTH fysiska institutionen. Han har gjort postdoc i Berlin, men är numera verksam som forskningsingenjör på avd för oftalmologi IKVL vid Lunds universitet. Han arbetar nu med forskning inom temporalisarterit och hudtumörer.


Staffan Persson är överläkare vid neurologkliniken Skånes Universitetssjukhus och arbetar med högspecialiserad neurologi. Staffan är en sann kliniker som outtröttligt arbetar för patienternas bästa och med stor kunskap om neurooftalmologiska tillstånd.


Björn Hammar är överläkare och disputerad forskare vid Ögonkliniken Skånes Universitetssjukhus, och är ansvarig för den neurooftalmologiska verksamheten. Han är även oculoplastiker och skelningskirurg. Bedriver neurooftalmologisk forskning inom bl.a. motilitet, synfält och temporalisarterit. Han är aktiv i den nationella arbetsgruppen för Neurooftalmologi och sitter i styrelsen för det europeiska sällskapet för Neurooftalmologi (EUNOS).


Rafi Sheikh är docent i oftalmologi vid Lunds Universitet, överläkare och arbetar med vitreoretinalkirurgi och kataraktkirurgi vid ögonkliniken Skånes Universitetssjukhus. Han har ett stort särintresse för neuro-oftalmologi och akut ögonsjukvård. Har ett brett forskningsengagemang inom blodflöde, fotoakustik, högfrekvent ultraljud, hyperspektral avbildning, barnoftalmologi, näthinnekirurgi och neurooftalmologi (motilitet, temporalisarterit och synfält).