Kursdag 5 (Fredag 10/9)

Kursens sista dag inleds med dagavstämmning kl 08.10. Därefter är det dags för oss att få ett mycket intressant möte med Staffan Persson som är överläkare vid neurologkliniken Skånes Universitetssjukhus och arbetar med högspecialiserad neurologi. Staffan är en sann kliniker som outtröttligt arbetar för patienternas bästa med stor kunskap om neurooftalmologiska tillstånd. Han delar med sig av sina erfarenheter och reflektioner avseende oftalmologiska problem ur en neurologs synvinkel.

Efter detta är det sedan dags för oss (Björn och Rafi) att hålla ett webseminarium där vi berör akut neuro-oftalmologi. Vi ska försöka sammanfatta och knyta ihop säcken lite efter denna intensiva och lärorika vecka. Fokus på denna session kommer vara akut neurooftalmologi där vi reflekterar över och repeterar vissa saker, men även tar upp en del nya infallsvinklar.

Innan lunch har ni sedan ytterligare tid att förbereda er inför eftermiddagens TVL flipped classroom. Flipped clarrroom är en pedagogisk metod som bygger på att studenterna har tid för förstudier innan man sedan har en föreläsning/seminarium, vilket ger förutsättningar till ett mer aktivt lärande och förhoppningsvis mer konstruktiva diskussioner.

Randy Kardon kommer efter lunch sedan att köra sitt mycket uppskattade TVL-seminarium. Ni får en svårslagen genomgång av hur man kan tänka vid TVL.

Även här vill vi att alla har sin kamera aktiv på Zoom så att era ansikten syns och ffa använder mic för att svara på och ställa frågor, dvs undvik chat. Det är mycket viktigt att ni är aktiva under detta moment då detta blir ett substitut för den sista närvarokontrollen. Förra årets seminarium blev mycket uppskattat och man kom även in på andra ämnen än just neurooftalmologi.

Randy Kardon och hans kollegor vill sedan att ni fyller i en utvärdering som avser just flipped classrom momenten avs TVL, gör detta på denna länk, ASAP innan ni glömmer: https://uiowa.qualtrics.com/jfe/form/SV_0BejGS9tbPksCSG

Sedan är det dags för oss att avsluta äventyret med denna kurs och kraftsamla inför nästa års kurser. i Neurooftalmologi och Barnoftalmologi och skelning.

Vi finns tillgängliga framöver, men vi är mycket upptagna i vår aktiva vardag, så om ni inte får svar på mail eller telefon, ge inte upp utan försök nå oss upprepat.

Tentamen kommer ni att utföra via moodle. Ni kommer att ha en månad på er att slutföra tentamen. Just nu är ingen tillagd på moddel men det kommer att ske inom kort.

Ni behöver fylla i två kursutvärderingar, dels den som finns i moodle, men även den som vi själva utformat som komplement till vilken som vi kommer publicera en länk här under fredagen.

För att erhålla kursintyg så ska tentamen vara godkänd och kursavgiften ska vara slutbetald av kliniken man arbetar på (detta brukar inte var något bekymmer, men ibland har det krånglat med fakturaadress). Vi kommer även att avvakta att skicka kursintygen tills de flesta har skickat in kursutvärderingarna.