Kursdag 4 (Torsdag 9/9)

Under kursens fjärde och näst sista dag så inleder ni med video-föreläsningar av Randy Kardon. Denna gång om pupillen. Det finns troligen ingen levande eller död som behärskar pupillens fysiologi eller rubbningar bättre än Just Randy Kardon. Randy är en av världens absolut mest framstående neurooftalmologer. Vi hade på en tidigare kurs en annan amerikansk kollega som gäst (även han bland topp 10 i världen), som uttryckte att "det finns ingen annan i universum som kan pupiller bättre än Randy" (fast på amerikanska). Vi ser det som ett stort privilegium att kunna erbjuda dessa föreläsningar.

Efter detta är det dags för oss att åter ha äran att få Jan Ygge på distansbesök via Zoom. Ni får då möjlighet att ställa frågor och diskutera saker som kan ha uppkommit under studierna av hans förinspelade material, som ni gick igenom under tisdagen.

Randy fortsätter sedan med sin föreläsning om GCA.

Efter lunch är det åter dags för Neil Miller, som om något är ännu mer kännd inom neurooftalmologiska kretsar, att hålla i undervisning, och då via ett websemianarium via Zoom. Under Neils seminarium så vill vi att ni har kameran aktiv på Zoom så att era ansikten syns och ffa använder mic för att svara på och ställa frågor. Det är bra om ni är aktiva under detta moment då det är ett sätt för er att visa aktiv närvaro och inte passiv närvaro som det lätt blir med enbart chat. Dock kör Neil nog sin förelärning i högt tempo och ger plats för frågor på slutet, iaf lade han upp det så förra året.

Mot slutet av dagen tar ni nya tag med Randy Kardons undervisning och fortsätter med videon om "3rd nerve palsy". Det finns en flik om "Flipped Classroom" där ni finner all information ni kommer behöva. I korta drag så kommer ni gå igenom några undervisningsfall med tillhörande material, vilket är en förberedelse inför fredagens session med Transient Visual Loss (TVL).

Svar från Neil Miller i frågan:


There was one questioned that came up after you left. Do you in your practice at Johns Hopkins treat every patient with steroids, even though the visual acuity is only minimally affected, let’s say 20/20?


All the best,

Björn and RafiIt's a great question. Perhaps the only exception to treating everyone with steroids is if I see the patient a week or so after symptom onset and they have very good acuity. If I see them within a day or so after onset, I don't know if they will suddenly lose vision a few days later. In the old days, what used to happen is that ophthalmologists would see the patients within a day or two after symptoms began, would not treat, and the patients would then get worse over the next 7-10 days--ie, the natural history. The patient would then get treated with low-dose steroids! But the short answer is "yes", unless there are contraindications or the patient refuses, I treat with systemic steroids: 3 days of 1 gm/day solumedrol followed by 2 weeks of low-dose oral steroids. I also send both Aqp4 and MOG cell-based assays to Mayo Clinic. If the patient worsens or does not improve by 7 days, I will discuss PLEX without waiting for the antibody results. Hope this answers the question!


Best wishes,

Neil


Flipped classroom

Dagen avslutas med tid för självstudier (flipped classroom) inför fredagens session med Randy Kardon om TVL. Ni hittar all information om detta under fliken flipped classroom här på hemsidan. Notera instruktionerna avs webläsare.