Undersökningsteknik (onsdag 8/9)

Vi har gjort ett skriftligt dokument som är till stöd för detta kursmoment. Börja med att läsa igenom dokumentet nedan och reflektera över innehållet. Gå sedan vidare till miniföreläsningarna på video. Börja med Björns översikt. Vi ses sedan på Zoom kl 1610 för seminarium.


Instruktion - undersökningsteknik

Ni går därefter vidare med att själva studera videomaterialet angående undersökningsteknik enligt nedan. Vi kommer sedan hålla ett seminarium i Zoom där vi kan diskutera och förkovra oss i undersökningsteknikens fantastiska värld.

Här nedan hittar ni instruktionen och videos till momentet med undersökningsteknik:

Bonusmaterial

Under barnkursen 2020 gjorde vi en video för diplopitester, den är ett bra komplement för den som vill veta mer. Vi går bl.a. igenom tolkning av Lees screen/Hess. Tidmässigt så rymms den inte under dagens ordinareie tid. Den ingår annars i den barnkurs som arrangeras av oss var annant år och ni kan hitta material på http://www.barnoftalmologi.se/ med fler föreläsningar på http://www.barnoftalmologi.se/Kursinformation/kursfoerelaesningar-video.Forced duction test (FDT) instruktionsvideo. Vi skapade för några år sedan en instruktionsvideo om hur man kan utföra FDT.