Kursdag 1 (Måndag 6/9)

Välkomna till ST-kursen i Neurooftalmologi 2021!

Ni hittar alla detaljer om tider i kursens schema, och nedan finns lite kompletterande information om de olika momenten.

Vi börjar dagen med kursintroduktion och upprop, som sker via Zoom-möte med start kl 0815. Upprop sker genom att ni fyller i formuläret för upprop, där ni kommer fylla i de uppgifter som behövs för att skapa era kursintyg.

OBS ni förväntas ha kamera påslagen under alla Zoom-möten, det fungerar som ett slags närvarokontroll.

Ni kommer under Zoom-mötet att erhålla en kod som måste anges korrekt i ett av fälten i formuläret. Närvarokontroll kommer på ett liknande sätt att ske slumpvis vid flera tillfällen under kursen.

Därefter fortsätter kursen med Neuroretina/Synsystemet - WEBINAR som sker via Zoom-möte med start kl 0900. Under detta moment så kommer man ha möjlighet att ställa frågor om instuderingsmaterialet som man haft möjlighet att gå igenom innan kursen. Vi kommer att använda instuderingsfrågorna som diskussionsunderlag, men det är givetvis välkommet med andra frågor till föreläsarna. Detta WEBINAR leds av Fredrik Ghosh (Neuroretina) och Björn Hammar (synsystemet), vilka båda verkar vid ögonkliniken, Skånes Universitetssjukhus.

Före lunch har vi glädjen att ha Lars Stenberg Överläkare och chef för neuroröntgen i Lund. Han har publicerat 19 vetenskapliga artiklar, varav de första handlade om streptokocker och proteiner, men på senare år har de handlat om neuroradiologi. Sekreterare i Svensk förening för neuroradiologi.

Han kommer ge er en fenomenal föreläsning, på lagom nivå, om Neuroradiologi för ögonläkare. Föreläsningen sker via Zoom-möte med start kl 10.15.

Efter lunch arbetar ni på egen hand med video-föreläsningar av Frank Träisk, S:t Eriks Ögonsjukhus -Synbanelesioner 1-3.


Frank Träisk är överläkare och chef för den neurooftalmologiska sektionen vid S:t Eriks ögonsjukhus och är en mycket respekterad neuro-oftalmolog med mycket gedigen erfarenhet från sina många år vid S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm. Frank leder arbetet inom den nationella arbetsgruppen (NAG) för neurooftalmologi som utarbetar nationella riktlinjer för handläggning av neurooftalmologiska tillstånd.

Ni hittar Franks instuderingsfrågor, som stöd för inlärningen, i mappen nedan. Ni går igenom materialet på egen hand under den tid som avsatts i schemat.

Vi avslutar sedan med ett webinar, kl 1605, med Frank som moderator där ni har möjlighet till frågor och diskussion.

Franks föreläsningar: