ST-Kurs 2021

Kursen 2021 kommer att hållas på distans via denna hemsida och interaktiva video-konferensmöten. All kursinformation kommer anslås på hemsidan fortlöpande.

Inför kursen så rekommenderar vi att ni går igenom det material som ligger under Kursförberedelse.

Kursen startar måndagen 6/9 kl 08.15 och avslutas fredagen 10/9 kl 16.00.

Kursschemat för 2021 kommer att publiceras inom kort.

Vi kommer lägga upp en egen sida för varje kursdag där ni kommer hitta all information för att genomföra kursen. Vissa delar av kursen kommer baseras på föreläsningar som spelats in under tidigare års kurser och vissa moment kommer vara moment där ni behöver vara uppkopplade live på ett distansmöte via Zoom. Mer information med nödvändiga länkar kommer att publiceras innan kursstart. Under kursen kommer vi göra ett inledande upprop och sedan kan det hända att vi gör slumpvis närvarokontroll. Kursledningen kommer vara tillgängliga och till ert förfogande under hela kursen, men är dock mycket upptagna både innan och efter kursen.

Info om zoom hittar ni på denna länk.

På måndag morgon ser vi till att alla är med och vi går igenom upplägget på kursen så att det inte ska finnas några oklarheter.

Vid frågor så kan ni under måndag morgon ringa Rafi på 0736234707

Mvh

Kursledningen

Björn och Rafi