Pupillen

 1. Pupillen - Björn Hammar
 2. Normala reaktioner
 3. Läkemedels/drogers påverkan på pupillen
 4. Kongenitala tillstånd
 5. Anisokori
 6. Afferent påvekan
 7. Pupillpåvekan sekundär till ögonsjukdom
 8. Light near dissociation
 9. Traumatisk pupill
 10. Pupill-fall - Fall1, Fall 2, Fall 3, Fall 4
 11. Farmakologisk, diagnostisk testning av pupillen - Björn Hammar
Comments