ST-Kurs 2020‎ > ‎

Kursförberedelse

Nu börjar årets kurs närma sig och det är mycket bra om ni kan förbereda er genom att titta de två föreläsningarna som länkas till nedan. På den första kursdagen, måndag 21/9 så kommer vi ha ett web-seminarium som kommer baseras på dessa två föreläsningar. Du bör även gå igenom våra inlärningsfrämjande instuderingsfrågor för att främja ett mer aktivt lärande.


Neuroanatomi retina

Neuroanatomi retina


Instuderingsfrågor för neuroanatomi retina:

 1. Vilken färg har retina? Vilka strukturer ger fundus dess färg? Varför blir laser-effekter så småningom vita och bruna?

 2. Vilka tre vävnader bildar Uvea?

 3. Beskriv retinas blodförsörjning - retinal - choroidal cirkulation, inre och yttre blod-retina barriären

 4. Var (anatomiskt) introduceras instrument in i ögat vid vitreoretinal kirurgi?

 5. Beskriv fotoreceptorns delar

 6. Vad utmärker macula morfologiskt?

 7. Gangliecellens funktion? Beskriv var dess olika delar är belägna. Varför ökar papillens excavation vid glaukom?

 8. Vad representerar linjen EZ (ellipsoid zone) på en OCT-bild?

 9. Hur kan vi mäta funktionen i retina?

Synsytemet

Synsystemet


Instuderingsfrågor för synsystemet

 1. Hur ser synfältsdefekter ut när lesionen sitter vid/i papillen respektive retrobulbärt i opticus?

 2. Vad är ipRGC?

 3. Vad är avståndet från hypofysen till chiasma?

 4. Vid parasellär växt av en hypofystumör, vilka nerver kan då påverkas?

 5. Vad är macula sparing? Vad är orsaken till att den uppstår?

 6. Vid retrochiasmala lesioner ses RAPD vid tractus-lesioner, men inte längre posteriort. Varför?

 7. Nämn 5 ögonrörelsetyper!

 8. Vad består närreflexern av?

 9. Vilken typ av nervfibrer innerverar irissfinktern och ciliarmuskeln?

Rekommenderad läsning innan och efter kursstart 

Avoiding Clinical Misinterpretation and Artifacts of Optical Coherence Tomography Analysis of the Optic Nerve, Retinal Nerve Fiber Layer, and Ganglion Cell Layer. John J. Chen, MD, PhD, Randy H. Kardon, MD, PhD 

artiklar


 
Comments