ST-Kurs 2021‎ > ‎

Kursdag 5 (Fredag 25/9)

Kursens sista dag inleds med en Zoom-föreläsning av professor Boel Bengtsson, en lokal men framför allt internationellt högt aktad expert inom perimetri (och glaukom-forskning ) och som bl.a. uppfunnit VFI men som även, tillsammans med sin forskargrupp, utvecklat i princip alla de mest använda testprogrammen i Humphrey-perimetrarna. 

Här hittar ni länken till en synfältsbok som Boel varit med och författat. Det är dock en ny upplaga på gång som kommer släppas i hyfsad närtid. Oavsett så är den aktuella utgåvan mycket bra och kan varmt rekomenderas av kursledningen.

Det är sedan dags för oss att hålla ett webseminarium där vi berör akut neuro-oftalmologi.

Innan lunch har ni sedan ytterligare tid att förbereda er för TVL flipped classroom.

Randy Kardon kommer efter lunch sedan att köra ett TVL-seminarium som del två av flipped classroom vi vill även här att ni i möjligaste mån har kameran aktiv på Zoom så att era ansikten syns och ffa använder mic för att svara och ställa frågor. Det är mycket viktigt att ni är aktiva under detta moment då detta blir ett substitut för den sista närvarokontrollen.

Sedan är det dags för oss att avsluta äventyret med denna kurs och kraftsamla inför nästa kurs som vi kör i lite senare i höst, nämligen kursen i Barnoftalmologi och skelning.

Som en bonus så får ni även en föreläsning om Icke-organisk synnedsättning att titta på under valfri tid framöver, men rekommenderas i närtid.

BJH - icke organisk sjdUnder fliken tentamen så kommer det att komma upp information om hur ni gör den web-baserade tentamen. Ni kommer att ha två veckor på er att slutföra tentamen. 

Sedna vill vi även att ni fylle i en kursutvärdering vi an länk som kommer upp på hemsidan.

Ni ska även fylla i info om kursintyg undet fliken om detta, som kommer att dyka upp under morgondagen. Ni kommer enbart att få kursintyg i pdf-form och kan skriva ut dessa själva. Vi har har arbetat fram formuleringarna på intyget i samråd med socialstyrelsen så att de kan godkännas i en ansökan. För att erhålla intyg så ska tentamen vara godkännd och kursavgiften ska vara slutbetald av kliniken man arbetar på (detta brukar inte var något bekymmer, men ibland har det krånglat med faktura adress). 

Kursdag 5 ‎(delad)‎Comments