ST-Kurs 2021‎ > ‎

Kursdag 4 (Torsdag 24/9)

Under kursens fjärde och näst sista dag så inleder ni återigen med video-föreläsningar av Randy Kardon. Denna gång om pupillen. Det finns troligen ingen levande eller död som behärskar pupillens fysiologi eller rubbningar bättre än Just han. Vi ser det som ett stort privilegium att kunna erbjuda dessa föreläsningar. 

Eftersom Randy Kardon under sin föreläsning om pupillen kommer att berör ND-filter en hel del, så rekommenderar vi att ni först av allt tittar på Aboma Merdasas video som på under fem minuter gör det helt klart och tydligt vad detta innebär.

Aboma - NDF

RK - Afferent pupil

RK EfferentNi går därefter vidare med att själva studera videomaterialet angående undersökningsteknik enligt nedan. Vi kommer sedan hålla ett seminarium i Zoom där vi kan diskutera och förkovra oss i undersökningsteknikens fantastiska värld. 

Här nedan hittar ni instruktionen och videos till momentet med undersökningsteknik:

Instruktion - undersökningsteknik


Björn Hammar ger en introduktion och översikt till det viktigaste inom undersökningsteknik

BJH översikt

RK -VF

UDA yttre

UDA - motil


RK - pupil


Efter Lunch är det åter dags för Neil Miller att hålla i undervisning, och då via ett websemianrium via Zoom. Under Neils seminarium så vill vi att ni i möjligaste mån har kameran aktiv på Zoom så att era ansikten syns och ffa använder mic för att svara på och ställa frågor. Det är mycket viktigt att ni är aktiva under detta moment då det är ett sätt för er att visa aktiv närvaro och inte passiv närvaro som det lätt blir med enbart chat.

NM - 10 not to missMot slutet av dagen tar ni nya tag med Randy Kardons undervisning och fortsätter med videon om  "3rd nerve palsy". Ni kommer under dagen att hitta en egen flik om "Flipped Classroom" där ni finner all information ni kommer behöva. I korta drag så kommer ni gå igenom några undervisningsfall med tillhörande material, vilket är en förberedelse inför fredagens session med TVL. 

RK - 3rd nerveFlipped classroom
Dagen avslutas med tid för självstudier (flipped classroom) inför fredagens session med Randy Kardon om TVL. Ni hittar all information om detta under fliken flipped classrom här på hemsidan. Notera instruktionerna avs webläsare.

Kursdag 4 ‎(delad)‎


Comments