ST-Kurs 2021‎ > ‎

Föreläsarna 2020

Boel Bengtsson är professor vid avdelningen för oftalmologi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Malmö, Lunds Universitet.

 

En bild som visar person, kvinna, inomhus, leende  Automatiskt genererad beskrivning


Ulf Dahlstrand är disputerad specialistläkare som är subspecialiserad på skelningskirurgi och oculoplastik.

En bild som visar foto, person, tittar, står  Automatiskt genererad beskrivning


Fredrik Ghosh är professor  i oftalmologi vid Lunds Universitet och överläkare och vitreoretinalkirurg vid ögonkliniken, Skånes Universitetssjukhus. Fredriks forskning är experimentellt inriktad på retina, tex näthinnetransplantation.

 

Ett nytt synsätt för att se på nytt – Vetenskap och Hälsa


Randy Kardon är professor oftalmologi och synvetenskaper vid University of Iowa och chef för den neurooftalmologiska enheten vid University of Iowa Hospitals & Clinics. Dessutom är han chef för centret för förbyggande och behandling av synförlust vid det intilligande veteransjukhuset i Iowa City, där han specialiserat sig på behandling av krigsveteraner med besvärande fotofobi och huvudvärk efter TBI. Dr Kardon har bedrivit forskning under 30 års tid och publicerat över 300 vetenskapliga artiklar. Hans huvudsakliga forskningsintressen innefattar retinal och opticuspåverkan vid traumatiska hjärnskador och pupillens fysiologi. Dessutom är han involverad i utvecklingen av flera nya tekniker för diagnostik av ögonsjukdomar.

Randy H. Kardon, portrait

 

Aboma Merdasa är ingenjör i teknisk fysik och disputerade vid LTH fysiska institutionen. Han har gjort postdoc i Berlin, men är numera verksam som forskningsingenjör på avd för oftalmologi IKVL vid Lunds universitet. Han arberar nu med forskning inom temporalisarterit och hudtumörer.

En bild som visar person, person, inomhus, tittar  Automatiskt genererad beskrivning


Neil Miller är professor oftalmologineurologi och neurokirurgi vid Johns Hopkins University and Hospital i Baltimore, där han även innehar professuren i neurooftalmologi - Frank B. Walsh Professor of Neuro-Ophthalmology vid Wilmer Eye InstituteHan är den tredje personen som innehar har den ledande rollen inom neurooftalmologin (efter att subspecialiteten skapades av Frank Walsh under andra världskriget och befästeoch utvecklades av William Hoyt). Neilhar publicerat över 500 vetenskapliga artiklar, 93 bokkapitel och 13 böcker, vilket inkluderar Walsh and Hoyt's Clinical Neuro-Ophthalmology och The Neuroophthalmology Survival Guide. Han har föreläst vid otaliga kongresser och möten samt utbildat oftalmologer över hela världen, från Nordamerika och Europa till Mellanöstern, Asien och Australien. Hans huvudsakliga forskningsområden är opticusneuropatier och orbitala sjukdomar.

Neil R Miller, M.D., Professor of Ophthalmology | Johns Hopkins Medicine


Staffan Persson är överläkare vid neurologkliniken Skånes Universitetssjukhus och arbetar med högspecialiserad neurologi. Staffan är en sann kliniker som outtröttligt arbetar för patienternas bästa och med stor kunskap omneurooftalmologiska tillstånd.

En bild som visar person, person, inomhus, kostym  Automatiskt genererad beskrivning


Frank Träisk är överläkare och chef för den neurooftalmologiska sektionen vid S:t Eriks ögonsjukhus och är en mycket respekterad neuro-oftalmolog med mycket gedigen erfarenhet från sina många år vid S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm. Frank leder arbetet inom den nationella arbetsgruppen (NAG) för neurooftalmologi som utarbetar nationella riktlinjer för handläggning av neurooftalmologiska tilltstånd.

 

En bild som visar person, person, utomhus, fönster  Automatiskt genererad beskrivning


Jan Ygge är professor vid MariannBernadotte Centrum, Karolinska Institutet och överläkare vid S:t Eriks ögonsjukhus och har han studerat ögonmotorikstörningar under många år. Jan har undervisat passionerat under hela sin karriär, bla 20 år under den här kursen. Han har skrivit och medverkat i flera läroböcker. Jan har en fantastisk förmåga att förmedla komplicerade ämnen på ett enkelt och fängslande sätt.

Medicinvetarna #12: Vem ser bäst? | Karolinska Institutet

Björn Hammar är disputerad forskare och överläkare.....


Rafi Sheikh är disputerad forskare och specialistläkare.....


Comments