ST-Kurs‎ > ‎

Flipped classroom

OBS!

Nu finns det material till varje fall på www.flip-talks.com/lecture_index.php eller via flip-talks.com där du klickar på "Lectures" i huvudmenyn.

Dr. Kardons powerpoint om GCA finns att ladda ner och till varje fall finns en länk till en sammanfattning, som även kan laddas ner som PDF. Några fall har ”additional commentary” med ytterligare information.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


I år kommer vi under några föreläsningar att använda oss av ”flipped classrom”-metoden. Det gäller föreläsningarna om Transient Visual Loss på tisdag eftermiddag med Dr Kardon. Tanken är att få en större interaktion mellan föreläsare och åhörare och på sätt stimulera till ökad inlärning. Det innebär självstudier av webbaserade fall med frågor som besvaras före föreläsningarna. Genomgången av föreläsningsmaterialet av kursdeltagarna före föreläsningarna ger bättre diskussioner och möjlighet för föreläsaren att via svaren identifiera de delar av materialet som diskussionen bör fokusera på.


Tiden det tar för att gå igenom ett webbaserat fall är beräknad till ca 10-20 minuter.


Gå till hemsidan:  www.flip-talks.com

 

Till höger på websidan under Lecture Code skriver du in någon av nedanstående koder. Varje sifferkod representerar ett fall. Gör minst ett fall, börja med den kod du fått via sms, men du får gärna göra flera eller alla!

 

31921374

31921375

31921376

31921377

31921378

31921379

 

Klicka sedan på submit. Först hamnar du på en sida där du fyller i namn, resident och din arbertsplats. Klicka på submit. Nästa sida kallas Preparation Planning: Case Review # och innehåller Assignment Instructions. När du läst igenom dem klickar du på Begin Case. Nu börjar genomgången av det webbaserade fallet, där du först får en kort fallbeskrivning. Du fyller i hur du resonerar. Går vidare genom att klicka på submit. Får välja vad du vill veta mer, berättar hur du resonerar etc. Till slut får du ange vilken differentialdiagnos du tror är mest trolig. Därefter är fallet avslutat. Svaren och differentialdiagnoser ligger sedan till grund för föreläsningen, där fallen gås igenom.


OBS! Ibland kan det vara problem att använda Internet Explorer, byt i så fall till en annan webläsare.


Lycka till!


Comments